Kill Once And The Rest Comes Easy!

by

The Mossier Gorfinkel

המוסרים והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה

המוסר משה גורפינקל

The Mossier Moshe Gurfinkal  המוסר משה גורפינקל

After much thinking W.I.S has come to the conclusion that there is no need to translate (from the comments it is evident that there are does that can read hebrew). 1. what is written there has already (in one form or another) been written on this site. 2. It’s about time that the editor of CrownHeights.info who is one of the victims of this viscous Messira  to come defend him self  (besides your a better writer then me).

But a comment I will add:

He [Gurfinkal] says he asked a Rov, and that the “ROV” told him he can masser!. First: That is a blatant lie, for no Rov would give permission for outright slander and messira.

Second: Rabbi Schwei was approached and asked if he gave these mossrim permission to do massira, and he said he doesn’t know anything about it! And he is the Rov they recognize.

Third: Let’s say for arguments sake that they went to a different “Rov” and they got permission for this vicious messira, then regarding such a “Rov” the Gemara says in massechta  Taanit that if someone is a Talmid Chacham (Torah scholar) and acts properly and fairly, which means not only is he learned, but that his learning has an affect on his day to day activities and the way he handles himself , so on such a Rov it says you should “eat” from I.e learn from, but if not, if this ROV only knows how to learn but he DOESN’T ACT accordingly on such a ROV we say, go far away from him and have nothing to do with him! So even if they claim a ROV gave them permission, in the books he ain’t no ROV!

Also if this so-called ROV was a real ROV how come he didn’t contact shomrim and ask to hear their side of the story? Doesn’t the Torah, our guide in life say that a ROV or Dayan (judge) before he issues a psak (verdict) must investigate first? So even if they got permission from the so-called “ROV”, well this Rov himself operated against Torah! And as the Talmud says ” diveri harav vdiveri hatalmid, diveri mi shoimin? (“Words [of torah] from the Rabbi/teacher [or] from a student, whos do you listen to?”) word Which means when Hashem writes in the Torah a Halacha (law) and a “ROV” comes along and opposes it he can be the most learned man in all the land, we still listen to the Torah!.

Advertisements

27 Responses to “Kill Once And The Rest Comes Easy!”

 1. WhoIsShmira? Says:

  Who?
  What?
  When?
  Why?
  all coming up.

 2. mendy Says:

  If i were you i wouldn’t translate the article (especially the comments), it’s not so pro shomrim.

 3. were is huebener? Says:

  huebener is the start of all evil in this world but this gurfinkel

  that is a new story

  his mother is a goya from ukrain and never had a gyur kahalocho.

  so he is a real goy

  ukrainian nazy

 4. tom peterson Says:

  great picture of the fag

 5. what about the rest of them? Says:

  Moshe Gurevich – משה גורביץ
  Israel Tzikvashville – ישראל צ’יקושוילי
  Schneur Rotem – שניאור רוטם
  Moshe Gurfunkel – משה גורפינקל
  Yaakov Shatz – יעקב שץ
  Zalman Brownstein- זלמן ברונשטיין

 6. antimessira Says:

  This site and the person that runs it is not afraid of the truth!, if anybody has any comments to make (and can make a real case) please! they are welcome to W.I.S.
  [in fact W.I.S. will even give you the links to Jihad.info to the stories that they have fabricated 1.
  Mesirah or self defense!? 2.Hooligans Assualt Bochurim in 749 and 3. Who’s behind the Attempted Murder in 770?. Go ahead have a nice read].

  Besides I did read the comments from Shturem and it’s fairly balanced. The article is in Hebrew which give the tzvaties a.k.a. mosserim the advantage of writing comment after comment (which they are doing no doubt).
  usually when an article is in Hebrew the target (the readers) are mostly Israelis (in Israel) and who cares what they think, they don’t live here and don’t know whats really going on (and they can’t help anyways). They don’t know anything about shomrim except the propaganda that is sold to them on Jihad.info.

  But any brave soul that has any thing to say (in English) is always welcome here.
  Bring it on!

  Here they will be challenged… theres only one truth and W.I.S. is here to expose it.
  like comment number 90 wrote:
  הייתי עכשיו בבית הכנסת זה הנושא החם.מדובר במוסר עליכם לא להוריד את הנושא מפה .להכניס אפילו אלה שמשקרים.אדררבא אנחנו לא נותר להם.נבקש מהם נירות ותמנות
  הרי המוסרים מסרו למשטרה סרט למה הם מחביאים את הסרט.
  זה הולך להיות גלגל של שלג.אל תפחדו..הם נפולת של נמושות

  and like comment 75 wrote:
  ל35…..אתה מכיר את המשפחות,ואתה מציג את עצמך כאחד שפנו אילך לגשר.אז כאחד שיודע בדיוק מקורה פה, בקיצור אתה מנסה לעשות רושם.
  לא אתן לך להתחמק ,בבקשה .מה זות אומר הביאו את המשטרה.ואיפה ראיתה איזה תלונה..שהם הגישו.ואיפה הרימו יד על יהודי.
  אבל אני כן יוכל להגיש לך רשימה מכובדת מהחברים שלך.,,
  אני מחכה לבקשה שלך פה באתר,
  חביבי,איך אומר השיר ימ……הקנאים
  בטח לא תיקנו לך את המכונית בחנם…….
  אף אחד לא מעיר אותך .לחסד של אמת

  בטח כבר כתבתה ספר תורה לאחד השולחים
  כל שליח מקבל אצלך ציק
  אני יודעו מי אתה ועליך לעשות חשבון נפש ולבקש סליחה..
  היה לך אומץ לכתוב שמות,תכתוב את שמך
  בין אדם לחברו אפילו יום כיפור לא מכפר.

  Come out and play!

 7. real name Says:

  some are claiming that Moshe is not his real name (and that moshe is his brother).
  It does not matter (what his birth name was)
  his NAME “NOW” is Mossier -מוסר.

  Were the hell do these guys come from?
  Do we even know his family back round?
  people show up to Crown Height right and left and we know nothing about them. They put on a Kippa and their good to go. No wonder we have allot of problems.

 8. Hahah Says:

  Now we see why MOSHIACH is not coming and Olmart just freed 187 Arabs and there is more talk to give awawy more land. The more this site continues the longer it will take for moshiach to come. The link u gave to http://jihad.info/ is nothing. i do have pics from the 770 fight.

 9. TRUTH EMES Says:

  Why we should not be afraid to let the shmira messira/mishichistim write comments and why should we not be afraid to let people read their propaganda.

  To every lie there is some truth.
  What does that mean?

  Anybody who cares for the Truth-Emes, by reading their own words can easily tell who is telling the truth.
  They stumble so many times with the details and facts.
  The commenter’s don’t either help (they make it worse for them self’s).
  The more they talk the more they bury them selfs.

  It’s one thing that some one has an opinion about an event, It’s another thing to make statements of “facts” (adding to the story) when you were not even their when what ever went down (went down), you don’t know the people involved. Most of these people sticking up for the shmira/mishichistim don’t even know them. They are just jealous haters with one goal… hate…blood…more hate and more blood.
  like the saying goes “an enemy of an enemy is a friend”.

  SO LET THEM WRITE. LET THEM TELL THEIR SIDE OF THE STORY, IT SHOULD BE WELCOMED!
  ——————————————
  Anyways,
  since unfortunately this case is now in court, we will see if what they say is true.
  In court every thing you say is accounted for.
  No blank statements, You can’t even say “they”, you will be asked WHO are “they”. They say they have a video, they will have to show it!
  [speaking to one of the shomrim members about the “video” he says that they are looking forward to see the video, in fact they will demand to see the video (if it hasn’t disappeared).
  Even the Picture they us for their article shows a shomrim member being attacked and trying to defend him self, you can even see the other shomrim members trying to protect him.]

 10. TRUTH EMES Says:

  To add,

  He can even be asked in court which Rov/Rabbi he asked?
  there he most answer.
  Anybody thats even mentioned in court can be called as a witness.
  The more they write the better.

 11. To Hahah Says:

  You have pic/s Why not send them in

  whoisshmira@gmail.com

 12. jewish nose Says:

  you can see his nose and understend that he is not jewish.

  just bacouse his mother was a ukrainian shikseh

  and came to isreal to work in in the sandhouses

  dont say that she is a jew

  his mother is a goy and he is a goy

  get it ?

  elkun gurfinkel is a goy and his ancestors are nazi

 13. CrownHeights.info???? Says:

  Were is CrownHeights.info with the INFO on this?
  Isn’t the guy being massered on Binyamin Lipshits the one who runs CH.info.
  Why does Shturem have to write his story, let him stick up for himself.
  Ben or webby fight your own fight, you have a great site us it.
  INFO! give information, this is no time to be politically correct what is happening to you and your friends is Pekuach Nefesh (it’s a blood liable) YOU MUST INFORM THE PEOPLE.

  I have a feeling that more people go on your site then this one or even shturem (besides the fact that shturem is in Hebrew).

  The people of CrownHeights are behind you 100%, we just need to know whats going on.

  STOP BEING A CHICKEN AND DON’T BE AFRAID TO SAY THE TRUTH.

 14. Quote of the day: Says:

  “LIFSHITS AND THE HERSHKOP SHIMORIM GANG
  These Tzfatim maybe a little wild in the way they behave in 770, but what did they ever do to the Hershkop and Lifshits to deserve attack after attack that almost killed some of the
  tzfatim???, sending them to the hospital with serious injuries
  and lets not forget that these Hershkop Lifshits are the ones who had Bochurim Arrested on Rosh Chodesh Kislev during that big Chilul Hashem that was instigated again by these same Herskop and Lifshits, now here in 749 its the same thing again, theט come into 749 with lead gloves and assorted weapons . it is really funny how the Hershkop Lifshits start to cry when the tables are turned. these Hershkop and Lifshits are a”Machala” to the Great Shcuna please let them leave just like their father said he would. lets see the Hershkops lost all Dinai Torah against them then they lost Shmira now they lost camp Chayolei Hamelech permanently now the New Police officials in the 71st pct also see the true colors about who these really are and do not want anything to do with them.
  so i have one piece of advise for you Hershkops and company. LEAVE this neighborhood and buy an island where you can be the bosses of everything and no one can tell you what to do.
  at least this way you won’t be making huge Chilul Hashem on a daily basis.

  D.L.W.”

  THIS BRAVE SOUL ABOVE WHO MUST HAVE BEEN A WITNESS TO BOTH EVENTS (AND SAW WITH HIS OWN TWO EYES ALL THE PEOPLE INVOLVED AND PROBABLY ALSO HAPPENED TO BE THEIR WHEN SHMIRA/MISHICHISTIM “ASKED A ROV” ETC…) WILL DO THE RIGHT THING (BECAUSE HE CARE FOR THE TRUTH) AND COME TO COURT TO GIVE HIS TESTIMONY.

  SEE YOU IN COURT.

  W.I.S SHOULD PUT UP THE NEXT COURT DATE SO THE PEOPLE CAN COME AND SEE THE TRUTH!
  SO MANY COMMENTS OF PEOPLE THAT KNOW WHAT GOING ON (AS IF THEY WERE THERE) LET’S SEE HOW MANY SHOW UP TO COURT AS WITNESSES!
  PEOPLE WILL ALSO HAVE THE CHANCE TO SEE WHO EXACTLY ARE “THESE SHOMRIM” THAT ARE BEING PROSECUTED.
  HAY, WAIT! THAT THE GUY THAT WORKS IN THAT STORE ON KINGSTON AND HELPS OUT WHEN NEEDED.
  HAY, THOSE ARE THE GUYS THAT DRIVE OUR KIDS TO SCHOOL EVERY DAY, THEY ARE SO NICE AND CARING.
  HAY, WAIT! THAT GUY WHO FIXED MY CAR FOR A GOOD PRICE, HES ALSO THE GUY WHOS IN CHESSED SHEL EMES. THOSE GUYS HATE THE MISHICHISTIM? I SEE THEM HANGING OUT IN HIS SHOP ALL THE TIME, I SEE THESE GUYS TALKING TO MISHICHSTIM ALL THE TIME!
  ALL THOSE GUYS THAT ARE SEEN HELP FELLOW JEWS ALL DAY, THOSE GUYS?

  COME ONE COME ALL!

  “it is really funny how the Hershkop Lifshits start to cry when the tables are turned”

  IT’S A ROUND TABLE AND IT HASN’T STOPPED SPINNING, SO HOLD ON, PUT ON YOUR SEAT BELT THE RIDE AIN’T OVER (AND IT’S NOT FREE).

 15. Hahah Says:

  I am not sending pics to support this site. I am very against this site. And I would like to know who I a m dealing with,

 16. run bullies run! Says:

  You know who hated the hershkops beck in school (in ocean pkway etc…)

  The BULLIES!
  Why did they hate them?
  because when the hershkops were around (whether in school of the bus) nobody got away with picking on weaker, younger kids.

  When they saw some one (like myself) being victimized and picked on daily by bullies they did not just site around (like every body else) and watch, they got involved, they helped. The best part was they were able to do this with out lifting a finger to the bully.
  ALL YOU NEED TO DO IS STAND UP TO THE BULLY (HE IS IN ESSENCE VERY WEAK AND HAS A LOW SELF ESTEEM AND WHEN SOME ONE PUSHES BACK THE BULLY WILL CRUMBLE).

  HOW MANY TIME HAVE WE WITNESS ANOTHER JEW BEING BEATEN UP IN 770 BY THE MISHICHISTIM AND NOBODY DOES (OR EVEN SAYS A THING)? HOW COME EVERY TIME THAT IT DOES HAPPEN AND A HERSHKOP IS IN 770 PEOPLE RUN OVER TO HIM/THEM AND ASK FOR HELP? “HERSHKOP THEY ARE BEATING THIS GUY UP, DO SOMETHING”.

  NOW THE BULLIES/SHMIRA/MISHICHISTIM ARE CLAIMING THAT THEY ARE BEING BULLIED.
  as a friend of the Hershkop (and some one that they help from bullies back in the day and made sure I had a seat on the bus), I will say this…
  the Hershkops (all of them) have been to hell and back (with bigger more evil people trying to knock them; with their life experience, each in his/her own way), this is just another bump in the rode.
  how do you get away with creating more haters?
  you just either don’t talk about history, or just simply change it.
  Your luck: the Hershkop are good people and wont fight dirty (they may loss a few battles here and there but the war they and anybody who does the right thing will win).

  —————————————————————–

  a direct message to shmira gang.

  how low and prefedict are you?
  using the same exact lines (or Quote) that were used to make a case agents you, very mature and original. It just come to proof how you guys have nothing (even insults) of your own. Like your friends the mishichistim your whoul being/movement is baised on taking what is not yours.
  In other words (like written about before) you can’t move forword (and do good things) with out taking out others, you whole bases is hate and jealousy.
  hate….blood….kill…..jail….more hate…..more blood…. Hungry hungry for more…

 17. shturem Says:

  אין לו היתר משום רב מהסיבה הפשוטה שרב לפני כל פסק חייב לזמן את הצד השני. מה עוד שאנשי השומרים ניגשו בתחילת הבלאגן לרב שווי רבם של המשיחיסטים ואף הוא אמר שאין לו קשר לאותם חברה מטורפים ואינו רוצה להתעסק איתם או בזה .

  אסור לנו לשתוק כאילו זה סיפור בין שתי קבוצות פרטיות זה חלק מהפעלת האלימות והברוטליות של המשיחיסטים שאף הם פועלים כקבוצה אלימה.

  ההבדל בין שתי הקבוצות שהשומרים באו למקרה כדי לעזור נטו ולא ע”מ להרים יידים גם לאחר שהם הותקפו והמשטרה הפרידה ועצרה ארבע חברה משיחיסטים שהשוטרים ראו אותם מרימים יידים, אנשי השומרים לא הגישו נגדם שום תלונה או פתיחת תיק, המטרה היתה נטו להתריע ולעצור את המאומה בלי כוונה להזיק וחבל לטעמי שכך קרה. המשיחיסטים ידועים כאלימים ומסוגלים להכות בלי רחמים עד זוב דם ואובדן הכרה, והיו מקרים עם שמות וכו.
  הבחור הנל גרופינקל כבר הכה בחור בקראון הייטס וגרם לו לחבלות אך עקב לחץ של עסקנים התבטלה התלונה.

  ככה זה בקראון הייטס – באם מישהו יתלונן על משיחיסטים מייד יופעל עליו לחץ מצד העסקנים למניהם, ל770 הוא כבר לא יוכל להיכנס ולכל מקום שהוא ילך ירדפו אחריו תמונתיו יפורסמיו על עמודי חשמל בקראון הייטס והאלימות תרדפנו. לעומת זאת למשיחיסטיים מותר הכל להרביץ למסור והכל בשם הרבי ובהצדקה ורק נראה מישהו שיכול לומר להם מילה גם הוא יהיה בעסק הזה .

  במקראה הנ”ל מי שחימם את המשיחיסטים להכינס באנשי השומרים אחת ותמיד היו אלה אנשי השמירה סקובלו טרגר שטרן וחבר מרעים שהגיעו למקום והמליצו להנ”ל ללכת לבית רפואה להתלונן ע”מ שיוכלו לתבוע את אנשי השומרים. אני ראיתי את ליפשיץ אחרי הסיפור כשפרצפו מדמם ולאומת זאת ראיתי את שניאור רותם מסתובב יומים עם גבס ב770 ואילו8 לחתונה של אחותו כמה ימים לאחמ”כ בארץ כבר לא היו לא גבס ולא נעלים הכל ע”מ לתבוע.

  לכל מטבע שתי צדדים וגם המשיחסטים עלולים להנזק באותה צורה גם השומרים יכולים להגיש את אותם התלונות כנגד והחגיגה לא תגמר

  מה שלא חושבים אותם הבחורים זה על הנמזק שהם עושים בשם הרבי ע”מ לחנך את אותם מתנדבי השמירה שעושים ימים כלילות לשמור על בטחונם האישי אלו הם אלו שגרים בשכונה עם משפחותיהם. הם אחרי שנתיים או שלש ב749 לא חוזרים לישראל וממשיכים אלה בחיים כמשאחוריהם עבר עשיר של אקשן בקראון הייטס.

  והכי מצחיק שבסוף הבחורים האלה יושבים בארץ מנסים לחפש את זיווגם בקושי רב , ולא גם אחיות של חבריהם שהשתתפו איתם באותו הבלאגן גם הם משום מה לא לוקחת אותם
  ב’ אלול תשס”ח

 18. Knowing the EMES-TRUTH Says:

  I saw this comment on CrownHeights.info and It really hit a cord…

  “very nice,

  [BUT] it’s like talking to the walls,
  all the above information has been around forever. Those who truly wanted to seek the truth, found it. Those who haven’t are not interested in the truth. [besides that putting this up gives those that lie another opportunity to preach their lies and propaganda to further their agenda. Those who do lie and preach etc… don’t have not moshiach nor the Rebbe in mind, the real issue has nothing to do with either moshiach nor the Rebbe. It’s ACTION that speaks louder then word].

  Living a non truthful life is much easier. People can live a whole life time not knowing or caring for the Truth (whether in be the issue above or any other issue). Like the saying goes “ignorance is bliss”.

  Like the Rebbe obm writes in Hayom Yom:

  “Had the [Alter] Rebbe not inserted the three words “b’midat emet leYaakov” (“according to the attribute of Truth unto Yaakov”), he would have attracted fifty thousand more chassidim. But the Rebbe demands the trait of truth.”

  It’s no surprise that you can even have good people (who mean well) that don’t care enough to live a full truthful life.
  [being truthful does not mean a person thinks he is perfect, no human was created perfect), what living a Truthful live means, is that a person is always (24/7) thinking “am I doing the RIGHT thing?” always judging yourself (24/7) making sure he did and will do RIGHT (I believe it’s called Cheshbon Nefesh). In plain words being honest to yourself in your own four cubits. Thats hard to do (and must people would rather avoid it).”

 19. elkun gurfinkel = nazi Says:

  in today tanya

  and gurfinkel family in baytar live in rechov baal hatanya

  ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים

  so the gurfinkel are not jews thy are nazis

 20. john doe Says:

  D.L.W. IS DOVID LEIB WOLOSW HE IS A LOSER MEMBER OF SHMIRA WHO DOESN’T KNOW THAT NOT LESS THEN THREE WEEKS AGO YOSSI THE CHAZER BELLY STERN WAS GOING TO HAND OVER A LIST OF ALL THE SHIMIRA MEMBERS WHICH WOULD BE INCORPORATED INTO SHOMRIM OF COURSE AFTER ALL THE BAD ONES WERE WEEDED OUT SO D.L.W. WOULD HAVE BEEN LEFT WITH NOTHING NO SHMIRA NO STERN NO FRIENDS AND WHEN HE WOULD JUMP ONTO THE 3 TRAIN COMMITING SUICIDE THE HERSHKOPS IN CHESED SHEL EMES WOULD BE THERE TO PICK UP HIS BLODDY PEICES.

 21. 71st Says:

  “now the New Police officials in the 71st pct also see the true colors about who these really are and do not want anything to do with them.”

  What does he mean, can some one explain?

 22. john doe Says:

  “now the New Police officials in the 71st pct also see the true colors about who these really are and do not want anything to do with them.”

  in his warped mind he thinks that the police dont want anything to do with shomrim though as a matter of fact its shomrim that wants nothing to do with the police, since the shmira moissrem beat up andrew charles the police have been trying to bully shomrim into incorporating the shmira gang into shomrim for some reason or another with the most probable reason that when stern made a deal with the police and gave up the shuchat after the beating of andrew charles by “OFF DUTY” shmira gang members, he probably also convinced the brass that he would get shmira into shomrim, the police even went so far as to threaten that they would shut down a member of shomrims buisiness (someone that gives a lot of charity to the community) and they attempted to tow the shomrims command center as well as make other threats. seems the new command at the 71 pricint thinks he’s going to be running crown heights as a police neighborhood.

 23. the shiur Says:

  He says he asked a Rov, and that the ROV told him be can masser!. First of all that is a blatant lie for no Rov would give permission for outright slander and messira. Second of all Rabbi schwei was approached and asked if he gave these mossrim permission to masser, and he said he doesn’t know about it! And he is the Rov they recognize. Third of all let’s say for arguements sake that they went to a different “Rov” and they got permission for this vicious messira, then regarding such a “Rov” the Gemara says in massechta of Taanit that if someone is a Talmid chacham (Torah scholar) that acts properly and fairly which means not only is he learned, but that his learning has an affect on his day to day activities and the way he handles himself , so on such a Rov it says you should “eat” from I.e learn from, but if not, if this ROV only knows how to learn but he DOESNT ACT accordingly on such a ROV we say, go away from him and have nothing to do with him! So even if they claim a ROV gave them permission, in my books he ain’t no ROV! Also if this so-called ROV was a real ROV how come he didn’t contact shomrim and ask to hear their side of the story? Doesn’t the Torah our guide in life say that a ROV or Dayan before he issues a psak must investigate first? So even if they got permission from the so-called ROV, well this Rov himself operated against Torah! And as the Talmud says ” diveri harav vdiveri hatalmid, diveri mi shoimin? Which means when hashem writes in the Torah a Halacha and a “ROV” comes along and opposes it he can be the most learned man in all the land, we still listen to the Torah!.

 24. Crown Heights residents must fight back! Says:

  I’m going to fight for our cause every day and that is peace and justice. I’m going to fight to make sure every CH resident has every reason to thank God, as I thank Him: that I’m an American, a proud citizen of the greatest country on earth, a proud Jew and with hard work, strong faith and a little courage, great things are always within our reach. Fight with me. Fight with me.

  Fight for what’s right for our community.

  Fight for the ideals and character of a free people.

  Fight for our children’s future.

  Fight for justice and opportunity for all.

  Stand up to defend our community from its enemies (mostly the enemies within).

  Stand up for each other; for beautiful, blessed, bountiful Crown Heights.

  Stand up, stand up, stand up and fight. Nothing is inevitable here. We’re Jews and Americans, and we never give up. We never quit. We never hide from history. We make history.

  Thank you, and God Bless you.

  (adapted from the speech John McCain made by the RNC)

 25. antimessira Says:

  Last week Gurfinkal brother was stabbed in Ber-Sheva.
  Word is that the Arabs that stabbed him did not find him but that he found them.
  He was going to buy drugs.

 26. Court Says:

  whats happening with the case, it’s been a long time since we heard any thing?

  Has it been drooped yet?
  It is before yom kipper!

 27. 83 Year Old Man Shoved down Stairs in 770 Says:

  CROWN HEIGHTS, Brooklyn [CHI] — A drunk bochur, described as a “Tzfati”, pushed an 83-year-old man down a staircases in 770 on Motzai Shabbos. The incident began inside 770 at around 8:00pm when the drunken Tzfati, who was missing his shirt, grabbed the elderly man and shoved him down a flight of stairs.

  A bystander called 911 and scores of cops responded along with a city ambulance who began treating the old man for his injuries. After getting a proper description of the perp, police went searching for him but couldn’t find him, yet they still filed a police report.

  An eye witness said the Bochur, who was visibly intoxicated, shoved the old man down the stairs and when he came to rest on the landing proceeded to kick him.

  After receiving treatment for close to an hour in an ambulance outside 770, the old man insisted he did not want to go to the hospital and went on his way.

  Posted By on 11/09/08 at 20:44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: